HVORFOR ER POWER PPM SÅ EFFEKTIVT OG STÆRKT?

Implementeres Power PPM som jeres software til projekt- og porteføljestyring vil I øjeblikkeligt være i stand til at skabe tiltrængt gennemsigtighed, da samarbejde på tværs af enheder, afdelinger og teams nu er muligt. Samtidig kan ledelsen følge forretningens udvikling via rapportering i realtid. Kører projektet som det skal? Er der tilstrækkelige ressourcer? Hvilke risici er forbundet med projektet? Skrider budgettet? Svaret på alle disse spørgsmål og flere til er kun et klik væk i Power PPM.

GØR SAMARBEJDET MULIGT

Skab samarbejde og transparens mellem enheder, afdelinger og teams.

KAN INTEGRERES MED ANDRE VÆRKTØJER

Kompatibelt med Microsoft Teams, Project for the web, Dynamics Project Operations m.fl.

KAN TILPASSES

Denne PMO-løsning kan tilpasses jeres PPM-strategi og understøtte alle leveringsmodeller.

OPTIMER DIN ORGANISATON

Definer dine processer og standarder inden for Power PPM med funktioner som arbejdspakker, så du kan strømline organisationen.

SKRÆDDERSYET TIL DIG

Power PPM er fleksibel, så du kan tilpasse den til din organisations SPM-strategi og behov.

INTEGRERER MED DE VÆRKTØJER, DU SKAL BRUGE

Power PPM er bygget på Microsoft-platformen, så den integreres med Teams, Project for the Web osv. Den indsamler også data fra Jira, DecOps osv. Så du kan bruge de værktøjer, du har brug for, og stadig få dataene.

Power PPM view project portfolio management solution

ADMINISTRERER ARBEJDET PÅ ALLE NIVEAUER

Power PPM er et brugervenligt redskab til projekt- og porteføljestyring, som styrker lederes mulighed for at optimere deres arbejde og gør teams i stand til effektivt at levere resultater. Power PPM er bygget udelukkende på Microsoft Power Platform, følger industry best-practise og er som standard tilgængelig fra Microsoft Teams.

Denne stærke løsning til projekt- og porteføljestyring kan tilpasses enhver organisations behov og er allerede implementeret og benyttet i flere af de højest profilerede organisationer på verdensplan.

DET PERFEKTE PPM-REDSKAB TIL PROJEKTKONTORET

Power PPMs overordnede mål er, at maksimere det udbytte og de fordele en virksomhed opnår fra de projekter, den driver. Målet nås ved at give projektkontoret et fuldt overblik (end-to-end, top-to-bottom) ved at dykke ned i andre data-entiteter – eksempelvis ved at skifte mellem Portefølje- Program- og Projektniveau med enkelte klik. Det er også muligt at definere en samlet portefølje før projekterne oprettes.

Power PPM understøtter alle leveringsmodeller fra Scaled Agile, Hybrid eller Traditionel. Det er den moderne platform, der kan migrere kunder til et fremtidssikret Power Platform miljø.

Det perfekte PPM-redskab til Projektkontoret

Power PPMs overordnede mål er, at maksimere det udbytte og de fordele en virksomhed opnår fra de projekter, den driver. Målet nås ved at give projektkontoret et fuldt overblik (end-to-end, top-to-bottom) ved at dykke ned i andre data-entiteter – eksempelvis ved at skifte mellem Portefølje- Program- og Projektniveau med enkelte klik. Det er også muligt at definere en samlet portefølje før projekterne oprettes.

Power PPM understøtter alle leveringsmodeller fra Scaled Agile, Hybrid eller Traditionel. Det er den moderne platform, der kan migrere kunder til et fremtidssikret Power Platform miljø.

FlSmidth logo

”Power PPM understøtter FLSmidths vision om en moderne metode til at arbejde med projekter og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi i fremtiden vil benytte Power Platformen endnu mere. ”

Morten Noergaard Nielsen

Global Strategic Supplier Management

ET OMFATTENDE PPM-REDSKAB

HVAD ER PROJEKT- OG PORTEFØLJESTYRING?

Projekt- og Porteføljestyring henviser til en centraliseret styring af en eller flere projektporteføljer med henblik på at nå strategiske mål.

Projekt- og Porteføljestyring hjælper med at bygge bro mellem strategi og implementering og sikrer at en organisation kan vægte projektudvælgelsen og -eksekveringen med succes. Det primære mål for Projekt- og Porteføljestyringen er, at maksimere udbyttet og fordelene en virksomhed opnår fra de projekter, den driver. Dette medfører nødvendigvis, at valgte projekter kan give det rette udbytte, har den rette allokering af ressourcer i.f.t ressourcer til rådighed, samt passer ind i virksomhedens strategiske målsætning.

projectum logo white TDN 2

START DIALOGEN I DAG

CONNECT YOUR STRATEGY TO EXECUTION