Team Planner features | Resource demand management tool

EN MODERNE TILGANG TIL RESSOURCEPLANLÆGNING

Ressourcestyring er blandt de absolut vigtigste discipliner i et PPM økosystem. Med Team Planner får du et ressourcestyringsværktøj med best practice kapabiliteter til ressource- og kapacitetsstyring, som involverer Linjeledere og anmodnings- og allokeringsprocessen.

SIMPEL OG EFFEKTIV RESSOURCESTYRING

Team Planner er et moderne ressourcestyringsværktøj, som er designet til at hjælpe organisationer med ressourceplanlægning og styre kapacitetskontrol. Team Planner skaber simplificerede digitale forbindelser og processer mellem projektledere og ressourceledere, hvilket giver organisationen et overblik over kapaciteten og efterspørgslen i realtid.

Det er en ”enterprise business applikation”, der let kan rulles ud og som ofte opdateres med indbyggede redskaber til migrering, hvor infrastrukturen er skalérbar og slutbrugeren er i kontrol.

Simpel og effektiv ressourcestyring

Team Planner er en moderne software til ressourcestyring, som er designet til at hjælpe organisationer med ressourceplanlægning og styre kapacitetskontrol. Team Planner skaber simplificerede digitale forbindelser og processer mellem projektledere og ressourceledere, hvilket giver organisationen et overblik over kapaciteten og efterspørgslen i realtid.

Det er en ”enterprise business applikation”, som let kan rulles ud, som ofte opdateres med indbyggede redskaber til migrering, hvor infrastrukturen er skalérbar og slutbrugeren er i kontrol.

Projectum customer testimonial | Resource management solution Team Planner

“Team Planner går rigtig godt i spænd med vores eksisterende PPM-løsning, der er baseret på Microsoft Cloud Services og brugernes tilvænning gik meget nemt takket være det brugervenlige interface. I implementeringsprocessen var Projectum meget hurtige, effektive og altid disponible til support, især op til go-live, hvilket var meget vigtigt for at sikre en succesfuld roll-out.”

Mette Marie Christtreu

Area Director, SVP

ET VÆRKTØJ TIL RESOURCE MANAGERS

HVORFOR MENER VI, AT TEAM PLANNER ER DET BEDSTE VÆRKTØJ TIL RESSOURCESTYRING?

Implementeres Team Planner som jeres organisations ressourcestyringsværktøj, kan I omsider skifte alle Excel-arkene og de manuelle processer ud med en intuitiv og automatiseret løsning, som ikke alene vil forbedre kvaliteten af data, men også frigive tid, der kan benyttes på mere værdiskabende opgaver. Team Planner-teknologien kan uden videre integreres med Microsoft Teams, da det er bygget på Azure for at kunne levere en perfekt oplevelse for brugeren. Derudover konsolideres data i en fælles database. Som Azure service kan Team Planner forbindes til flere forskellige værktøjer og miljøer indenfor projektstyring. Team Planner drager desuden fordel af at have en exceptionel høj funktionel ydeevne og generel modstandsdygtighed takket være en solid og velfungerende back-end.

GØR SAMARBEJDE MULIGT

Skab samarbejde og transparens mellem enheder, afdelinger og teams.

ET INTUITIVT INTERFACE

Et brugervenligt UI gør den ellers komplekse opgave med ressourcestyring mere simpel.

FORBEDRET RAPPORTERING

Indlejrede Power BI-rapporter sikrer den røde tråd top-down og bottom-up.

HVORDAN STYRES RESSOURCEKAPACITET OG -EFTERSPØRGSEL?

At styre ressourcekapacitet og -efterspørgsel er en del af en praksis, som omhandler planlægning, sporing og optimering af brugen af ressourcer, som oftest mennesker, med henblik på at strømline projektarbejdet og -gennemføreslen. At lede et hold kræver bl.a. kommunikation og samarbejde mellem projektledere og ressourceledere, planlægning, vished om at ressourcen er tilgængelig, allokering af den rigtige ressource til det rigtige projekt, samt løbende at justere alle disse elementer.

En af grundene til at ressourcestyring spiller en så vigtig rolle i jeres projekt, er det store behov for samarbejde og transparens. Hvis der ikke er en rettesnor for anmodninger og allokeringer af holdmedlemmer, er der stor risiko for enten et over- eller underforbrug af ressourcer, hvilket potentielt kan mindske projektets effektivitet.

projectum logo white TDN 2

START DIALOGEN I DAG

CONNECT YOUR STRATEGY TO EXECUTION