Business analytics tool | Projectum Power Hub

Lagrer, synkroniserer og genskaber data

Power Hub konsoliderer data fra forskellige kilder og lagrer dem i en versions-baseret struktur med forbedrede rapporter og AI-analyser som resultat. Synkroniseringen af data til Power Hub sker ved hjælp af event-triggers, hvilket medfører, at rapportering sker i realtid. Power Hub gør det muligt at genskabe data efter det er slettet fra hovedsystemet og kan assistere en manuel genoprettelse af data.

Book en gratis demo

Skabt til at træffe beslutninger drevet af data

Snapshots og baselines spiller vitale rolle i analyser af fremskridt, sammenligninger af nuværende værdier med tidligere baselines, trend-analyser til planlægning eller data til budgetplanlægning. Oftest er disse scenarier ikke forsidestof når systemet designes. Power Hub kan til enhver tid skabe historiske snapshots til brug ved historiske analyser i realtid eller til at se alle ændringer.

Power Hub rummer også avanceret logik og beregninger. Som værktøj til forretningsanalyse kan opstillingen af Business Rules hjælpe til at optimere udbyttet af rapporteringsværktøjer som Power BI, samtidig med ressourcekrævende beregninger og logik reduceres i front-end delen.

Skabt til at træffe beslutninger drevet af data

Snapshots og baselines spiller vitale rolle i analyser af fremskridt, sammenligninger af nuværende værdier med tidligere baselines, trend-analyser til planlægning eller data til budgetplanlægning. Oftest er disse scenarier ikke forsidestof når systemet designes. Power Hub kan til enhver tid skabe historiske snapshots til brug ved historiske analyser i realtid eller til at se alle ændringer.

Power Hub rummer også avanceret logik og beregninger. Som værktøj til forretningsanalyse kan opstillingen af Business Rules hjælpe til at optimere udbyttet af rapporteringsværktøjer som Power BI, samtidig med ressourcekrævende beregninger og logik reduceres i front-end delen.

Sæt data i kontekst

Udviklingen af nøgletal
Giver et overblik af nuværende datasæt sammenlignet med EOM (End of month) snapshots fra forrige måned.

Full trend overview of all historical data

Følg de finansielle nøgletal
Følg dine porteføljers nuværende finansielle situation sammenlignet med snapshots fra flere tidligere måneder.

Finance trends for historical data

Træf bedre informerede forretningsbeslutninger med smartere indsigt
Giver adgang til et mere detaljeret billede af udviklingen af risici på tværs af projekter.

Risk trends for historical data

Historisk data på ressourcestyring
Visualiser et mere detaljeret billede af udviklingen på forespurgte og allokerede timer på tværs af projekternes behov.

Check resources based on historical data

Forlængede leveringsdatoer
Dyk ned i et detaljeret billede af status på de forlængede leveringsdatoer.

Product date changes based on historical data

Book en gratis demo

Udviklingen af nøgletal
Giver et overblik af nuværende datasæt sammenlignet med EOM (End of month) snapshots fra forrige måned.

Full trend overview of all historical data

Følg de finansielle nøgletal
Følg dine porteføljers nuværende finansielle situation sammenlignet med snapshots fra flere tidligere måneder.

Finance trends for historical data

Træf bedre informerede forretningsbeslutninger med smartere indsigt
Giver adgang til et mere detaljeret billede af udviklingen af risici på tværs af projekter.

Risk trends for historical data

Historisk data på ressourcestyring
Visualiser et mere detaljeret billede af udviklingen på forespurgte og allokerede timer på tværs af projekternes behov.

Check resources based on historical data

Forlængede leveringsdatoer
Dyk ned i et detaljeret billede af status på de forlængede leveringsdatoer.

Product date changes based on historical data

Book en gratis demo

Power Hub som din organisations Business Analytics-redskab

Rapportering med historiske data; hvordan og hvornår de ændrer sig, kan give værdifuld indsigt i, hvordan forretningen and dens processer fungerer samt bringe områder, som kræver særligt fokus, frem i lyset til nøjere inspektion. Adgang til trend-baseret data bevirker, at beslutninger træffes effektivt på et informeret og oplyst grundlag.

Power Hub fungerer som en separat database og præsterer bedre i.f.t rapportering foretaget direkte på applikationen. Er endnu højere ydeevne nødvendig, kan Azure ressourcerne opgraderes uden andre omkostninger end den direkte afregning med Microsoft, hvilket gør at Power Hub nemt kan skaleres op.

Snapshots og baselines

Frembring data fra et givet punkt i historikken og lad kopiering af data under snapshot-processen være fjern fortid.

Rapportering i realtid

Realtids-rapportering i Power BI og mere effektive query-forløb ved brug af Direct Query og Azure SQL Database.

Import & integration

Træk data fra adskillige Microsoft databaser som Azure, Dataverse, Power BI og Dynamics 365.

Hvad er Business Analytics?

”Business Analytics” er en proces, der forstærker en organisations evne til at træffe strategiske beslutninger baseret på analyser af historiske data. Dette sker som regel ved brug af forskellige forretningsanalytiske redskaber. Denne type software henter data fra et eller flere forretningssystemer, hvorefter data struktureres og lagres i en ”data hub” for at muliggøre gennemgang og analyse. Et ”business analytics”-redskab adskiller sig fra et ”business intelligence”-redskab ved ikke kun at rapportere resultatet af data, men ved tillige at kunne forklare hvorfor resultatet opstår, så svagheder kan identificeres, problemområder kan udredes, beslutningstagere kan adviseres om uforudsete hændelser og endda lave prognoser over fremtidige resultater baseret på beslutninger organisationen muligvis træffer. En effektiv forståelse og brug af en sådan software kan hjælpe virksomheder til at nå strategiske forretningsmål mere effektivt, opretholde konkurrenceevnen og forøge den generelle kundetilfredshed.

Book en gratis demo

Hvad er Business Analytics?

”Business Analytics” er en proces, der forstærker en organisations evne til at træffe strategiske beslutninger baseret på analyser af historiske data. Dette sker som regel ved brug af forskellige forretningsanalytiske redskaber. Denne type software henter data fra et eller flere forretningssystemer, hvorefter data struktureres og lagres i en ”data hub” for at muliggøre gennemgang og analyse. Et ”business analytics”-redskab adskiller sig fra et ”business intelligence”-redskab ved ikke kun at rapportere resultatet af data, men ved tillige at kunne forklare hvorfor resultatet opstår, så svagheder kan identificeres, problemområder kan udredes, beslutningstagere kan adviseres om uforudsete hændelser og endda lave prognoser over fremtidige resultater baseret på beslutninger organisationen muligvis træffer. En effektiv forståelse og brug af en sådan software kan hjælpe virksomheder til at nå strategiske forretningsmål mere effektivt, opretholde konkurrenceevnen og forøge den generelle kundetilfredshed.

Book en gratis demo
Projectum logo white square

Start en dialog i dag!

VI HJÆLPER DIG MED AT MORDERNISERE DIN ARBEJDSPLADS.