Herunder finder du relevant materiale omkring dette emne

RESSOURCESTYRING

Resultater
Projectum Resource Manager

Projectum Resource Manager eliminerer hårdt manuelt arbejde, der følger med, når man prøver at skabe et konsolideret af ressourceoverblik og erstatter det enorme regneark, som burde indeholde de komplette oversigter. Ressourcestyring er en svær disciplin, og med Resource Manager bliver processerne struktureret og sat i system.

Projectum Team Planner

Team Planner er et af Projectums redskaber til at håndtere ressourcestyring i Microsoft Project Online. Team Planners intuitive karakter giver projekt- og afdelingsledere et brugervenligt værktøj til at forespørge og allokere ressourcer. Team Planner gør planlægning og koordinering af ressourcer, mere overskueligt og mindre tidskrævende.

Projectum Resource Engagement Sync

Når du tilføjer Resource Engagement Sync til din Microsoft Project Online eller Project Server platform, bliver du i stand til at overvinde de udfordringer du måtte have i relation med manglende overblik. Konsolider allokeringer mellem ressourcer og relevante projekter ved at synkronisere SharePoint kalendere, for eksempel mellem projektleder og teamdeltagere.

Project Service Automation

Giv virksomheder styrke til at bringe mennesker, processer og teknologi sammen

Sensei Reporting Hub™

Senseis Reporting Hub, er et enterprise-niveau Data Warehouse til Microsoft PPM, som bliver hostet i Azure.

Sensei Integration Hub™

Integration Hub™ er en tovejs integrationsportal mellem Project Online og systemerne for hvert forretningsområde i din organisation. Integrationen giver mulighed for at flytte data ind og ud af Microsoft PPM, og kommer som standard.

Microsoft Power BI

Business intelligence som aldrig før

Resoursestyring

Effektive ressourcer ved hjælp af effektiv ressourcestyring

Søger du [noget andet)] Vi kan hjælpe dig
Her du brug for et bedre kapacitetsoverblik? Kontakt os i dag for at høre mere om vores løsninger!