Etablér roadmap til agil Porteføljestyring

Udfør strategiske initiativer og Portfolio Epics i en agil verden. Hold styr på deliveries, brugerhistorier, sprints og PI´ er (Program Increments) og før det hele op på porteføljeniveau.

Start din gratis prøveperiode

Etablér roadmap til agil Porteføljestyring

Udfør strategiske initiativer og Portfolio Epics i en agil verden. Hold styr på deliveries, brugerhistorier, sprints og PI´er (Program Increments) og før det hele op på porteføljeniveau

Start din gratis prøveperiode

Har I behov for et system til agil porteføljestyring?

I mange organisationer medfører forskellen mellem den traditionelle og agile tankegang og proces, at meget arbejde tabes på gulvet. Ofte er forskellene ikke udtalt og identificeret i organisationen og samtalens udgangspunkt bliver ofte et ”os-mod-dem” fremfor et ”os”.

Som noget unikt tilbyder Projectum at udføre en ”Agile Portfolio Assessment”. Her vurderes hele organisationens agile portefølje, og hele organisationens arsenal af porteføljestyringsværktøjer og agile platforme gennemgås med henblik på at identificere områder, der kan forbedres.

I løbet af en 3-dages ”Agile Portfolio Assessment” arbejder vi tæt sammen med organisationen for at fastsætte en ”as-is” status for, hvordan koblingen mellem porteføljeniveau og det agile udførelsesniveau foregår.

Vi fokuserer på jeres forretningsbehov og på at identificere flaskehalse og stilstande i den daglige arbejdsgang. Vi har flere års erfaring med porteføljer og agile eksekveringer og vi udmærker os især i arbejdet med at forbinde disse platforme på bedste og mest effektive måde.

Skab overblik

Skab et hurtigt overblik over flaskehalse og stilstande i det nuværende scenarie.

Forslag til forbedringer

Få værdifulde og punkt-specifikke forslag til forbedringer baseret på “best practise” fra flere sektorer.

Lær af erfaringer

Lær af tilsvarende virksomheders løsninger på lignende udfordringer.

Få et uforpligtende tilbud
Agile Portfolio Management view in Power PPM

Forbind to verdener med Power PPM

Ved at integrere agile metoder i Power PPM, har vi bygget bro mellem to forskellige verdener.

Den traditionelle verden fokuserer på målbare data, som tillader planlægning, budgettering og prognoser. Den agile tilgang har principper om ”test, lær og tilpas” som stærke drivkrafter og spørgsmålet om omkostning stilles stort set ikke.

Integrationen af de to tilgange i en platform giver det agile team mulighed for at udføre deres arbejde med det værktøj, de ønsker, det være sig AzureDevOps, Jira, Trello, Planner eller lignende, og samtidig levere de nødvendige data, så ledelsen er informeret om projektets status.

Start gratis prøveperiode

Sammen bygger vi et bedre fællesskab

Vi er Danmarks største AzureDevOps fællesskab med nogle af de mest erfarne brugere og agile udøvere. Vores medlemmer repræsenterer forskellige brancher og deler gerne udfordringer og best-practice erfaringer med DevOps. De gør det for at få feedback fra de øvrige medlemmer og fra Microsoft DevOps produktgruppe. Fællesskabet vedligeholdes af Projectum, som er Microsoft Partner og global prisvinder i kategorierne projekt, portfølje og work management.

Sammen sikrer vi, at medlemmerne får fuldt udbytte af investeringen i og brugen af Azure DevOps.

Læs mere

Sammen bygger vi et bedre fællesskab

Vi er Danmarks største AzureDevOps gruppe med nogle af de mest erfarne brugere og agile udøvere. Vores medlemmer repræsenterer forskellige brancher og deler gerne udfordringer og best-practice erfaringer med DevOps. De gør det for at få feedback fra de øvrige medlemmer og fra Microsoft DevOps produktgruppe. Gruppen vedligeholdes af Projectum, som er Microsoft Partner og global prisvinder i kategorierne projekt, portfølje og work management.

Sammen sikrer vi, at medlemmerne får fuldt udbytte af investeringen i og brugen af Azure DevOps.

Læs mere

Hvad er Agil Porteføljestyring?

Divide icon

Er for mange projekter i gang samtidig, belastes teamet ved at skulle fokusere på flere prioriteter på samme tid og teamets produktivitet forringes. En anden udfordring er lav gennemsigtighed i ledelsesprocessen, som kan medføre forkerte justeringer mellem virksomhedens strategi og faktiske udførelse.

Den agile metode imødegår disse udfordringer ud fra princippet ”test, lær og tilpas” og ”Decentraliseret kontrol” på porteføljeniveau.

Den Agile proces hjælper teamet til hurtigt at agere på feedback, de modtager på et givet projekt. Dette giver mulighed for at vurdere et projekts retning under udviklingsfasen.

Agil Porteføljestyring håndterer, hvordan en organisation identificerer, prioriterer, organiserer og styrer forskellige produkter eller initiativer. Dette sker på en strømlinet facon med henblik på en optimal, bæredygtig og langvarig værdiskabelse.

Visionen for og strategien bag vores arbejde er ikke kun at tilbyde en fælles arbejdsplatform, men især at sørge for det nødvendige engagement og støtte, så den agile transformation er operationel og effektiv. Dette sikrer vi ved hjælp af ”Hackathons” (en række heldags-workshops over tid), hvor vi rådgiver vores kunder om den mest optimale implementering ved brug af Azure DevOps inklusiv Azure Boards, Azure Repos, Azure Pipelines, Azure Test Management og lign.

Projectum logo white square

Start en dialog i dag!

VI HJÆLPER DIG MED AT MORDERNISERE DIN ARBEJDSPLADS.